!!6!

Vruchtgebruik bij gesplitste aankoop? Zorg voor een goed onderbouwde waardering!

Denkt u na over de aankoop van vastgoed? Misschien is een vruchtgebruikconstructie de gepaste keuze: uw vennootschap verwerft het vruchtgebruik en u privé de blote eigendom. Van Den Neste & Partners helpt u hierbij met een waarderingsverslag.