!!6!

Erkenning KMO-portefeuille werd verlengd

Kent u de kmo-portefeuille? Dat is een financiële tegemoetkoming voor opleiding en advies voor Vlaamse ondernemingen