!!6!

Meer nettoloon als bedrijfsleider in 2023? Herbekijk je loonpakket.

Op 1 januari 2023 zijn de nettolonen van de Belgische werknemers gestegen. Door de jaarlijkse indexering én een aanpassing van de belastingtarieven in de bedrijfsvoorheffing. Dat heeft ook positieve gevolgen voor het loonpakket van zelfstandige bedrijfsleiders.