Forfaitaire kilometervergoeding geïndexeerd

Maakt een medewerker beroepsmatige verplaatsingen met zijn privéwagen? Dan kan de werkgever een forfaitaire belastingvrije kilometervergoeding toekennen. Zowel werknemers als bestuurders komen hiervoor in aanmerking. Maar hoeveel bedraagt deze vergoeding precies?