Fiscaal advies

Onze fiscale diensten zijn verdergaande toepassingen op onze boekhoudkundige.

Met andere woorden:

Invullen en optimalisatie van personenbelastingaangifte

Invullen en optimaliseren van de vennootschapsaangifte

Bijstand bij eventuele fiscale controles (BTW, belastingen, ...)

 

Consultancy - Advies

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u adviseren bij het financieel optimaliseren van uw bedrijf.

Financiële aangelegenheden

Van Den Neste adviseert u

Financieel advies kan zowel met betrekking tot uw onderneming als met betrekking tot uw privésituatie. We sommen er enkele op:

Financiële analyse

Waardebepalingen van ondernemingen

Bijstand en begeleiding bij kredietaanvragen

Investeringsanalyses en investeringsplanning

Haalbaarheidsstudies en -analyses

 

 

Overnames en herstructurering

Van Den Neste assisteert u

Bij de aan- en verkoop van ondernemingen en bedrijfsafdelingen. Dat kan zowel op het vlak van de waardebepaling, de onderhandelingen als voor de uiteindelijke uitwerking.

Bij herstructureringen zoals fusies, splitsingen

Bij ontbindingen

Bij due diligence in het kader van overnames

Bij de overname zelf: haalbaarheidsstudies, opvolging

 

Familiale opvolging

U wenst - op korte of op lange termijn - uw onderneming over te laten? Dat kan uiteraard aan een “vreemde” maar dat kan ook aan uw eigen (schoon)kinderen. De aanpak is echter een wereld van verschil: financieel, fiscaal, huwelijkscontracten, vererving, schenkingen, levensverzekering, .... Denkt u aan een verkoop op langere termijn dan stelt zich onvermijdelijk ook de vraag hoe daarop nu al te anticiperen. Door bijvoorbeeld nu reeds te kiezen voor een bepaalde vennootschapsvorm, het oprichten van een holding enz ...

Ons fiscaal team is uw sterkste troef. Binnen Van Den Neste staan zij op de juiste plaats om uw dossier te analyseren en u een passend advies te verschaffen.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]